Certifikáty

Všetky naše dizajny sú tlačené výhradne na oblečenie od dánskej spoločnosti Neutral®. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je vytvárať unikátne, udržateľné oblečenie, vyrábané s rešpektom k našej planéte a k ľuďom, ktorí na nej žijú. V celom svojom výrobnom procese sa držia svojej filozofie, ktorú nazvali “Certified Responsibility™” a ich produkty vďaka tomu spĺňajú najvyššie sociálne, etické a environmentálne medzinárodné štandardy. Toto všetko garantujú aj prostredníctvom niekoľkých medzinárodných certifikátov, ktorých dodržiavanie je prísne kontrolované.

Organická bavlna

Všetky výrobky sú vyrábané len z certifikovanej 100% organickej bavlny. Celý proces výroby od semienka bavlníka až po konečný produkt je prísne sledovaný nezávislými tretími stranami. Zabezpečené je tak použitie tej najkvalitnejšej organickej bavlny, ktorá je spracovaná zodpovedne, s ohľadom na prírodu a človeka.

Viac informácií nájdete na www.global-standard.org.

Číslo licencie: CU810963

EU Ecolabel

Výrobky označené symbolom EU Ecolabel musia spĺňať najvyššie ekologické kritériá zahŕňajúce všetky fázy životnosti výrobkov. Znamená to nižšie dopady na ovzdušie, vodu, pôdu, spotrebu prírodných zdrojov, globálne otepľovanie a biodiverzitu. Výrobky označené týmto symbolom musia absolvovať prísne testy environmentálnej spôsobilosti, ktorých výsledky sú overované nezávislými orgánmi.

Viac informácií nájdete na www.ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Číslo licencie: DK/016/049

Fairtrade

Certifikácia “Fairtrade” je zárukou toho, že bavlna použitá na výrobu produktov označených týmto symbolom je certifikovaná v súlade s medzinárodnými štandardmi spravodlivého obchodu.

Viac informácií nájdete na www.info.fairtrade.net.

Číslo licencie: 19007

SA8000

Certifikát SA8000 je založený na princípoch dodržiavania medzinárodných noriem, týkajúcich sa ľudských práv. Hodnotí schopnosti spoločností plniť požiadavky sociálnej zodpovednosti v ôsmych kľúčových oblastiach: detská práca, nútená práca, zdravie a bezpečnosť pri práci, sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie, diskriminácia, disciplinárne opatrenia, pracovná doba a odmeňovanie.

Viac informácií nájdete na www.sa-intl.org.

Číslo licencie: IN15/80211

Zodpovednosť spoločnosti NEUTRAL®

Spoločnosť Neutral® používa vo svojom výrobnom procese obnoviteľné zdroj energie a tým prispieva k čistejšiemu prostrediu a bojuje proti klimatickým zmenám. Počas období s prebytkom energie presúva nepotrebnú energiu do miestnych sietí.

Oeko-Tex

OEKO-TEX Standard 100 je certifikát, ktorým sú označované materiály a výrobky, ktoré spĺňajú prísne medzinárodné kritéria pre kvalitu a zdravotnú nezávadnosť vo všetkých úrovniach produkcie. Všetky materiály a výrobky označené týmto certifikátom sú bezpečné a neobsahujú žiadne zdraviu a životnému prostrediu škodlivé alebo nebezpečné látky.

Viac informácií nájdete na www.oeko-tex.com.

Číslo licencie: ZHGO 034436

Košík
  • Košík je prázdny.